SNN

Vomatec International B.V. ontwikkelt een prototype van een installatie waarmee snoepgoed met een siroop kan worden gecoat en vervolgens met een poeder bekleed.

De installatie zal bestaan uit een trommel waarin de producten middels een transportband zullen worden aangevoerd. Middels een eveneens te ontwikkelen siroop doseersysteem zal de siroop middels spuitnozzles op het product worden verneveld. De trommel zal aan de binnenkant glad zijn. Met behulp van teflon schrapers zullen de producten van de wand worden geschraapt. De schrapers zullen tevens moeten zorgen voor transport in de trommel.

De hiervoor genoemde trommel zal uitkomen in een tweede trommel. De tweede trommel zal in diameter groter worden gemaakt waardoor de eerste trommel in de tweede trommel zal passen. In de tweede trommel zal het poeder worden gedoseerd waarmee het product zal moeten worden bekleed. Doseren zal plaatsvinden middels een doseerschroef en een trilgoot. De doseerschroef zal de hoeveelheid poeder doseren. De trilgoot zal zorgen voor de verdeling over de producten in de trommel.

Aan het einde van de tweede trommel zal overtollig poeder en product moeten worden gescheiden door middel van een geperforeerde zone.